fbpx

Privatumo politika

 

SĄVOKOS

 1. Svetainė – interneto portalas adresu www.benediktoturgus.lt
 2. Svetainės administratorius – UAB Benedikto Turgus, įmonės kodas 303976500, buveinės adresas J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius
 3. Vartotojas – svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, pateikęs savo asmens duomenis, arba pateikęs savo duomenis be registracijos, siekdamas gauti komercinį pasiūlymą iš UAB Benedikto Turgus administracijos.
 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas ir pan.
 5. Asmens duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys,  siekiant suteikti galimybę Vartotojui naudotis svetainėje teikiamomis paslaugomis.
 6. Duomenų teikimas – Asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
 7. Įrenginys – kompiuteris, telefonas, planšetė, ar kitas įrenginys, naudojamas naudotis Portalu.
 8. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas vietai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 9. Naršyklė – programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame įrenginyje.
 10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriam numatytos Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams.
 11. Slapukai (angl. cookies) – nedideli failai, įkeliami į Vartotojo naudojamą įrenginį, Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash cookies, Web beacons) naudojimą
 12. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta el. paštu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems Vartotojų veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant (bet neapsiribojant)  naudojimąsi paieškos galimybėmis, skaitant pateikiamą informaciją, registruojantis prekybininko anketoje ir kt.
 2. Naudodamasis Svetaine, asmuo sutinka su šia Privatumo politika be išlygų. Jei asmuo nesutinka su šia Privalumo politika, jis neturi teisės naudotis Svetaine.
 3. Vartotojui yra suteikiama galimybė Svetainėje susipažinti su Privatumo politikos sąlygomis bet kuriuo metu.
 4. Vartotojų pateikiamus Asmens duomenis tvarko Svetainės administratorius. Asmeniniai duomenys be Vartotojo sutikimo neperduodami trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Repsublikos teisės aktuose numatytus atvejus.
 5. Svetainės administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudotis sukauptais Asmens duomenimis, siekdamas gerinti Svetainėje teikiamų paslaugų kokybę.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Svetainėje naudojami Slapukai, padedantys tobulinti Svetainės veiklą, paslaugų kokybę.
 2. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politikos taisykles, patvirtina sutinkantis su tuo, kad Svetainės administratorius rinks informaciją apie Vartotoją, naudodamasis Slapukais. Svetainės administratorius patvirtina, kad Slapukai naudojami tik tokiai informacijai, kuri yra susijusi su Svetainės naudojimu, rinkti. Duomenys, kuriuos pateikia Slapukai, yra anoniminiai.
 3. Vartotojas gali išjungti Slapukų naudojimą, naudodamasis Naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie šias galimybes: http://www.youronlinechoices.com/lt/

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

 1. Asmuo, norintis sulaukti UAB Benedikto Turgus komercinio pasiūlymo, turi pateikti savo asmens duomenis.
 2. Vartotojas prekeivio formoje – privalo nurodyti tokius Asmens duomenis, kaip vardas, pavardė ir t.t.
 3. Vartotojo Asmens duomenys tvarkomi rankiniu bei automatiniu būdais. Vartotojui nesutinkant, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi, jis turi teisę nesinaudoti Svetaine ir nepateikti Asmens duomenų.
 4. Prekeivio formoje pateikti Asmens duomenys nėra renkami ar tvarkomi. Bendri Vartotojų duomenys saugomi šiame punkte nurodytais tikslais:

Siekiant užtikrinti nuolatinį Svetainės tobulinimą ir vystymą;

Bendri duomenys naudojami statistikos analizei, jų elgesį, bendrą charakteristiką, Svetainėje pateiktų paslaugų efektyvumą ir pan.;

Diagnozuojant sutrikimus, Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus;

 1. Vartotojas, norėdamas, jog jo Asmens duomenys nebūtų naudojami Svetainėje, bet kuriuo metu gali išjungti Slapukų naudojimą, naudodamasis Naršyklės nustatymais.
 2. Asmuo, norintis nemokamai atsisiųsti interneto svetainėje www.benediktoturgus.lt esantį turinį (elektroninius žurnalus ir kt.), turi pateikti savo el. pašto adresą. Pateiktas el. paštas bus naudojamas pasirinkto turinio išsiuntimo asmeniui tikslu ir saugomas vienerius metus.
 3. Asmuo, atsisiųsdamas turinį iš interneto svetainės www.benediktoturgus.lt, gali savanoriškai pasirinkti galimybę periodiškai gauti Benedikto turgaus naujienlaiškį.
 4. Asmeniui savanoriškai užsiprenumeravus naujienlaiškį, jo el. pašto duomenys bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Nurodytu el. paštu bus periodiškai siunčiamos Benedikto turgaus naujienos ir kita, mūsų manymu, naudinga informacija.
 5. Asmens pateiktas el. paštas bus saugomas iki naujienlaiškio atsisakymo.
 6. Asmens teisės:

– žinoti, kokie Asmens duomenys sukaupti: kiekvienas Asmuo turi teisę sužinoti, kokią informaciją esame sukaupę, prašyti ją koreguoti ar ją ištrinti;

–  bet kada atsisakyti naujienlaiškio: Asmuo laisva valia gali atsisakyti siunčiamos informacijos, el. laiško apačioje paspaudęs interaktyvią nuorodą;

– nesutikti: Asmuo gali nesutikti su Benedikto turgaus privatumo politika, tačiau tokiu atveju negalėsime užtikrinti norimo turinio atsisiuntimo į Jūsų įrenginį.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Svetainės administratorius neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimos jėgos (force majeure) įtakos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
 2. Svetainės administratorius gali vienašališkai keisti Privatumo politikos nuostatos, tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. teisę naudotis Svetainėje pristatytomis teikiamomis paslaugomis.
 3. Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teisme pagal Svetainės administratoriaus buveinės vietą.